Licznik prądu: co to jest i czemu służy?

Licznikiem prądu nazywa się takie urządzenie, które jest zdolne mierzyć zużywaną energię elektryczną użytą w danym gospodarstwie domowym, fabryce, warsztacie, salonie fryzjerskim i innych obiektach. Liczniki prądu liczą energię, która została zużyta, ale także tę energię, która została utracona ze względu na uszkodzenie instalacji elektrycznej lub jej wady.

Poboru energii elektrycznej

Wyróżnić można dwie technologie poboru energii elektrycznej:

  • Pierwsza zwana jest indukcyjną: licznik prądu do swojego działania wykorzystuje tarczę aluminiową. Obroty tarczy uzależnione są od zużycia energii elektrycznej, więc ilość zużytego prądu mierzy się ilością wykonanych przez tarczę obrotów.
  • Druga opiera swoje działanie na układach, które generują impulsy lub wystawiają parametry sieci zasilającej w złączu komunikacyjnym. Ilość impulsów zależna jest wprost proporcjonalnie do ilości używanej energii.

Nie da się ukryć, że druga technologia jest dokładniejsza i łatwiejsza w eksploatacji od tej pierwszej.

Inteligentne liczniki prądu oraz liczniki prądu jednofazowe i trójfazowe

licznik prądu

Liczniki poboru energii elektrycznej (https://www.innogy.pl/pl/dla-domu/obsluga-i-pomoc/licznik-bez-tajemnic) mogą być inteligentne. Co to znaczy? Inteligentny licznik prądu może odczytywać stan zużycia prądu zdalnie, wskazywać na uszkodzenia i awarie w danej instalacji elektrycznej, a także informować o wysokości opłat naliczanych za już wykorzystany prąd.

Licznik prądu może występować w formie jednofazowej oraz trójfazowej. Formę jednofazową można odnaleźć w instalacjach elektrycznych trójżyłowych, a więc w instalacjach standardowych, w których napięcie nie przekracza 230 woltów. Liczniki mogą również występować w formie trójfazowej. Takie liczniki umieszcza się w instalacjach czterożyłowych i pięciożyłowych, w których napięcie nie przekracza 400 woltów.

W przypadku maszyn przemysłowych, elektrycznych systemów grzewczych czy nawet kuchenkach indukcyjnych korzysta się z liczników trójfazowych. Dzieje się tak z tego powodu, że odbiorniki wcześniej wymienionych instalacjach mają dużą moc, a z takimi odbiornikami najlepiej radzą sobie właśnie takie liczniki, czyli te trójfazowe.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.