Fotowoltaika – energia słoneczna + instalacja fotowoltaiczna = oszczędność

Zjawisko pozyskiwania energii ze słońca i przetwarzania jej na energię elektryczną jest nazywane w nauce fotowoltaiką. Zespół fotowoltaiczny jest podłączany do obecnej instalacji elektrycznej w obiekcie i sprawia, że w gniazdkach jest tańszy prąd. Fotowoltaika a jej zalety Wytworzona ze źródeł odnawialnych energia elektryczna może być wykorzystywana do zaspokajania bieżących… Continue reading