Licznik prądu: co to jest i czemu służy?

licznik prądu

Licznikiem prądu nazywa się takie urządzenie, które jest zdolne mierzyć zużywaną energię elektryczną użytą w danym gospodarstwie domowym, fabryce, warsztacie, salonie fryzjerskim i innych obiektach. Liczniki prądu liczą energię, która została zużyta, ale także tę energię, która została utracona ze względu na uszkodzenie instalacji elektrycznej lub jej wady.