Rynek energii w Polsce

Energia elektryczna w Polsce jest każdego dnia wytwarzana w konwencjonalnych elektrowniach i tradycyjnych elektrociepłowniach, a także z wykorzystaniem odnawialnych ekologicznych źródeł energii. Lokalni i krajowi dystrybutorzy prądu elektrycznego prowadzą handel energią, a także jej transport przy użyciu rozsianych po kraju sieci dystrybucyjnych. Transport energii do finalnych odbiorców odbywa się natomiast za pomocą sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. To jednak nie koniec zawiłości. Co jeszcze warto wiedzieć o rynku energii w Polsce? 

Hurtowy rynek energii

Znaczna część wytwarzania energii elektrycznej w naszym kraju w dalszym ciągu opiera się na paliwach konwencjonalnych, takich jak węgiel kamienny i węgiel brunatny. Nie zmienia to jednak faktu, że hurtowy rynek energii w Polsce nieustannie się zmienia. Z każdym rokiem wzrasta bowiem świadomość ekologiczna obywateli, a także udział źródeł wiatrowych oraz pozostałych odnawialnych źródeł energii. 

W przypadku hurtowych wytwórców energii w naszym kraju, podstawowe formy sprzedaży prądu stanowi sprzedaż w obrębie tak zwanych rynków regulowanych, gdzie dominuje przede wszytskim giełda energii, a także sprzedaż do tak zwanych przedsiębiorstw obrotu. Z kolei w przypadku przedsiębiorstw obrotu, sprzedaż jest kierowana finalnie do odbiorców końcowych. 

Detaliczny rynek energii

Uczestnikami detalicznego rynku energii w Polsce, obok oczywiście odbiorców końcowych, są przede wszystkim przedsiębiorstwa, które zarządzają siecią dystrybucyjną, w tym także operatorzy systemów dystrybucyjnych oraz sprzedawcy prądu. 

Niezwykle istotne dla funkcjonowania detalicznego rynku energii w Polsce są IRiESD określające między innymi zasady działania rynku detalicznego, w tym procedury zmiany sprzedawcy czy też wszelkie zasady wyznaczania i przekazywania danych pomiarowych przez OSD. Odbiorcy prądu są natomiast uprawnieni do otrzymywania energii elektrycznej w nieprzerwany sposób ciągły, niezależny od wybranego sprzedawcy prądu. 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.