Rynek energii w Polsce

rynek energii

Energia elektryczna w Polsce jest każdego dnia wytwarzana w konwencjonalnych elektrowniach i tradycyjnych elektrociepłowniach, a także z wykorzystaniem odnawialnych ekologicznych źródeł energii. Lokalni i krajowi dystrybutorzy prądu elektrycznego prowadzą handel energią, a także jej transport przy użyciu rozsianych po kraju sieci dystrybucyjnych. Transport energii do finalnych odbiorców odbywa się natomiast… Continue reading