Panele fotowoltaiczne działają cały rok. Sprawdź, ile energii wyprodukują w zależności od pory roku

Panele fotowoltaiczne produkują prąd cały czas, przez dwadzieścia cztery godziny na dobę. Jednak oczywistym jest, że w nocy, gdy nie pada na nie promieniowanie słoneczne, wytwarzana energia jest minimalna, a wręcz pomijalna. Projektując swoją przydomową instalację fotowoltaiczną, warto sprawdzić, ile energii elektrycznej będzie można z niej uzyskać zimą lub w pochmurne dni.

Generuj prąd nawet w nocy

Do działania paneli fotowoltaicznych konieczne jest promieniowanie słoneczne. W nocy dostarcza go księżyc. Nie emituje on własnego światła, a jedynie odbija promienie pochodzące ze słońca. Okazuje się, że przy dobrze widocznym księżycu przydomowa instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW może generować nawet 30 W energii elektrycznej. W praktyce są to marginalne ilości, wystarczające jednak do zasilania oświetlenia LED w sporym pomieszczeniu.

A jak wyglądają możliwości paneli, gdy niebo zakryją ciemne chmury? Ich wydajność spada do poziomu około 25%. Gdy dodatkowo pada deszcz, maksymalnie wygenerują one 10% zakładanej ilości prądu. Przy instalacji 10 kW oznacza to 1 kW mocy.

Czy zimą panele fotowoltaiczne generują prąd?

W styczniu przydomowa instalacja fotowoltaiczna może wygenerować nawet czterokrotnie mniej energii niż w miesiącach letnich. Wynika to głównie z długości dnia oraz dostępu do promieniowania słonecznego. Jednak chwilowa moc zimą może być większa niż w sierpniu czy czerwcu. Dlaczego? Optymalna temperatura pracy dla paneli fotowoltaicznych wynosi 25 stopni. Tymczasem latem instalacja nagrzewa się do około 75 stopni, co przekłada się na spadek wydajności paneli nawet do 25%. Sumarycznie jednak w całym miesiącu najwięcej energii wytwarzane jest w miesiącach letnich.

Montaż paneli fotowoltaicznych, a ilość generowanego prądu

Oprócz pogody, na wydajność paneli fotowoltaicznych wpływ mają także:

  • nachylenie paneli (optymalnie w Polsce wynosi ono od 30 do 40 stopni),
  • ukierunkowaniu instalacji, która powinna być zamontowana od strony południowej,
  • zacienienia generowanego przez drzewa i budynki w pobliżu,
  • wieku paneli,
  • technologii, w jakiej zostały one wykonane.

Oznacza to, że na ilość wygenerowanego przez przydomową instalację prądu, wpływ ma ogromna ilość detali i szczegółów. Jednak spadek wydajności zimą oraz w zachmurzone dni pozwala lepiej zaplanować zużycie wygenerowanej energii, aby nie tracić na jej odsprzedaży do sieci energetycznej.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.