Dotacje na fotowoltaikę dla rolników

Korzystanie z energii elektrycznej wytwarzanej przez promieniowanie słoneczne cieszy się rosnącą popularnością. Ta metoda wytwarzania prądu zakłada montaż specjalnej instalacji na dachu domu, budynków gospodarczych lub na płaskim terenie w okolicy domu. Często zatem chęć skorzystania z tej formy współfinansowania mogą wyrazić rolnicy, zamieszkujący domy jednorodzinne. Jak mogą uzyskać świadczenie?

Podmioty uprawnione do uzyskania dofinansowania

Zasadniczo, z różnych form pozyskiwania środków mogą skorzystać osoby fizyczne, a w niektórych sytuacjach – również osoby prawne. Przykładowo, w rządowym programie „Mój prąd” uczestniczyć mogą jedynie podmioty będące osobami fizycznymi. Dodatkowo, nie mogą one korzystać z żadnej innej formy ulgi. Fotowoltaika dofinansowanie w tym programie mają charakter bezzwrotny i mogą zostać pozyskane do wysokości 50% kwoty wszystkich poniesionych wydatków, jednak nie więcej niż 5 tysięcy złotych.

Wielu rolników zastanawia się, czy korzystanie z ulgi w podatku rolnym w jakikolwiek sposób wyklucza możliwość korzystania z programu „Mój prąd”. Tymczasem już sama ustawa o podatku rolnym w artykule 13 ust. 1 wskazuje, że środki pozyskane w ramach ulgi w podatku rolnym wydatkowane na montaż fotowoltaiki sprawiają, że skorzystanie z innych form dofinansowania staje się niemożliwe. Dotyczy to nie tylko wyżej wskazanego programu, ale również innych form dotacji.

Jakie warunki należy spełnić, by uzyskać dofinansowanie będąc rolnikiem?

Podobnie jak w przypadku każdej innej osoby fizycznej, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku, który jest poddawany ocenie przez uprawnione podmioty. Należy załączyć pełną dokumentację realizacji instalacji fotowoltaicznej i wszelkie kwestie powiązane z kosztami tej inwestycji.

Dobra wiadomość dla rolników, którzy potrafią we własnym zakresie zamontować instalację: takie rozwiązanie nie wyklucza pozyskania dotacji. Na szczęście, wystarczającym jest złożenie – zamiast faktury za usługę montażu – odpowiedniego druku wraz z wnioskiem. W takiej sytuacji koszty montażu liczone są jako zerowe.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.